TBM 940 Turboprop Aircraft

The turboprop aircraft features Garmin G3000 touchscreen glass flight deck. Credit: Daher.  • TBM 940 Turboprop Aircraft
  • TBM 940 Turboprop Aircraft
  • TBM 940 Turboprop Aircraft